Wat is WerkReview?

Het is een werkevaluatie nieuwe stijl on the job, waarbij ontwikkeling van gedrag direct leidt tot resultaatverbetering. Belangrijk daarbij is een juiste vertaling van beleid naar de werkvloer. Het operationeel management vervult hierin een sleutelrol. WerkRewiew zorgt er voor dat de visie en doelen in de bloedbanen van manager en medewerker komen. Op een unieke, motiverende manier. Wij hebben hierbij evenveel aandacht voor mensontwikkeling als management-processen, door deze met elkaar te verbinden. Hoe? Kijkt u hier maar eens rond!

Promo Werkreviewtitel                   Promo Werkreview
stappen
Met directie bepalen welk resultaat moet worden geboekt. Lees verder...
Vertaling van het resultaat in concrete, haalbare en meetbare doelstellingen. Lees verder...
Werksessie met management over vertaling van de doelstellingen, gespreksvoering en registratie. Lees verder...
Het werkgesprek:
een bijzonder driegesprek.
Lees verder...
De uitkomsten van het werkgesprek worden webbased geregistreerd. Lees verder...
Andere aansturing door manager ahv ontwikkelpunten. Lees verder...
Terugkoppeling en analyse resultaten werkgesprekken aan het MT. Lees verder...
2e ronde werkgesprekken met check actiepunten 1e ronde. Lees verder...
De uitkomsten van het werkgesprek worden webbased geregistreerd. Lees verder...
Monitoren voortgang ontwikkelplan.
Lees verder...
WerkReview kan periodiek blijven ondersteunen in de werkgesprekken. Lees verder...
Aan het eind wordt op inhoud, resultaat en samenwerking geŽvalueerd. Lees verder...